ไมล์สะสมแก๊สรถยนต์

ไมล์สะสมแก๊สรถยนต์

ไมล์สะสมแก๊สรถยนต์

ในบรรดาปัจจัยต่างๆ ที่เราควรพิจารณาในการซื้อรถ ระยะทางน้ำมันรถอยู่ในอันดับต้นๆ ของรายการ สำหรับถ้าเราดูสถานการณ์ที่เรากำลังวางแผนจะซื้อรถ เราควรทราบก่อนว่าจริง ๆ แล้วระยะก๊าซของยานพาหนะใดที่เราต้องการ ในกรณีนั้น ระยะน้ำมันรถเกี่ยวข้องโดยตรงกับประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงของรถ ไมล์สะสมแก๊สรถยนต์  สล็อตเว็บตรง

ระยะก๊าซรถยนต์สามารถกำหนดได้เป็นสองประเภท ตามที่เราสามารถวัดความจุของยานพาหนะต่อระยะทางและแสดงประสิทธิภาพโดยรวมของยานพาหนะ ประเภทหนึ่งรวมถึงการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ ซึ่งสามารถวัดได้โดยใช้มาตรวัดระยะทาง ส่วนประกอบนี้อธิบายความสามารถของรถในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยไม่ต้องใช้พลังงานและเชื้อเพลิง

ประเภทที่สอง ระยะก๊าซรถยนต์ ครอบคลุมปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประสิทธิภาพของรถ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้เชื้อเพลิงจริงของยานพาหนะ ตามองค์ประกอบนี้ เราสามารถกำหนดยานพาหนะที่ดีที่สุดในแง่ของระยะทางก๊าซของยานพาหนะและประสิทธิภาพได้

มีความท้าทายที่สำคัญบางประการในแง่ของประสิทธิภาพของยานพาหนะที่อยู่เคียงข้างเรา ประการแรก องค์ประกอบของมนุษย์ทำให้ยากต่อการพิจารณาประสิทธิภาพของยานพาหนะใดๆ อย่างแม่นยำ แม้ว่าจะมีเกณฑ์ทั่วไปบางประการ ซึ่งประกอบด้วยแรงม้าของเครื่องยนต์และน้ำหนักของรถ มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจหรือรู้ได้ตลอดเวลาว่ารถยนต์ใช้และส่งผลต่อระยะน้ำมันอย่างไร

อย่างไรก็ตาม มีมาตรฐานบางอย่างที่ยานพาหนะเกือบทั้งหมดปฏิบัติตามและวัดผลโดยทั่วไป รวมถึง SUV มาตรฐานชุดหนึ่งคือ CAFE (Corporate Average Fuel Economy) ซึ่งกำหนดอัตราการประหยัดเชื้อเพลิงของรถยนต์โดยตรง มาตรฐานชุดอื่นๆ ประกอบด้วย theieriendairement ซึ่งพิจารณาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อระดับการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง เช่น สไตล์การขับขี่ สภาพถนนและสภาพอากาศ รวมถึงการเร่งความเร็วและการเบรก วิธีการซื้อรถอังกฤษ

ฉันกล้าพูด วิธีที่ชัดเจนที่สุดในการประเมินประสิทธิภาพของรถคืออัตราส่วนสารออกฤทธิ์หรืออัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่คาดหวังหลังการเผาไหม้ จากอัตราส่วนนี้ เราสามารถวัดปฏิกิริยาหรือรอบเดินเบาของเครื่องยนต์ได้ แต่แน่นอน ปัจจัยหลักคือปฏิกิริยาเอง และวิธีที่เราจะใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เราจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร อย่างแรกเลย ถ้าเราไม่ทำการปรับเปลี่ยนนี้ เครื่องยนต์จะใช้งานไม่ได้ผลและการตอบสนองก็จะหย่อนยาน และผลก็คือจะมีการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากขึ้นและปริมาณพลังงานก็จะสูญเปล่า ประการที่สอง ถ้าเราแก้ไขมัน เราควรเพิ่ม – คุณลักษณะที่เรียกว่า – ความเร็วคงที่ เพื่อให้แน่ใจว่า RPM จะไม่สูงกว่าเชื้อเพลิงที่ใช้ไป และเครื่องยนต์จะใช้กำลังสูงสุดซึ่งจะมีประสิทธิภาพ สิ่งนี้จะปรับปรุงระยะการใช้น้ำมันของรถด้วย

โดยสรุป เพื่อให้ได้ระยะทางสูงสุด ควรใช้รถยนต์ที่มีเครื่องยนต์ที่ทรงพลังกว่า ดีเซลสะอาดดี ปกติจะเรียกว่ามีประสิทธิภาพสูง ทนทานสูง และประหยัด

ชุดแปลงไบโอดีเซล – สุดยอดชุดแปลงดีเซล

เราจะกล่าวถึงเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงไบโอดีเซลและน้ำมันพืชในบทความต่อๆ ไป ซึ่งเราจะพูดถึงข้อดีและข้อเสียของการใช้ไบโอดีเซลและวิธีใดดีที่สุดในการใช้และปรับชุดแปลงไบโอดีเซล